Καινούριο Συγκρότημα

Η εταιρία μας σύντομα ξεκινάει ένα συγκρότημα στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής. Το ακριβές σημείο όπου θα ανεγερθεί το καινούργιο συγκρότημα απεικονείζεται στο Google Map άπο κάτω.